Nieuws en blogs

13 oktober 2021

Wendbare organisaties: efficiënt met een laser-achtige focus op klantwaarde

Nigel Thurlow sprak voor het eerst in Italië op de Lean Day van de CUOA Business School "Lean and Agile: the era of the dual enterprise" en als onderdeel van de cursus "Bringing agility to lean: the Toyota Way". Een origineel initiatief dat de Lean en Agile disciplines op een unieke manier verenigde.
25 maart 2021

Van Lean naar Lean 'plus': hoe Agile-principes helpen het concept van flow uit te breiden om met constante verandering om te gaan.

Vandaag de dag, met de toenemende complexiteit en de snelheid van verandering, is het niet langer vanzelfsprekend dat stabiliteit kan worden gecreëerd als een gunstige voorwaarde voor slanke processen. Integendeel, met de noodzaak om continue innovaties te introduceren, wordt het belang van stabiliteit vaak ingehaald door het belang van flexibel en responsief zijn. In één woord: AGILE.